Tsania Laila Magfiroh

Redaktur Pelaksana Tabloid Pabelan Pos Periode 2021

Lina Yuniati

Redaktur 1

Aliffia Khoirinnisa

Redaktur 2

Yovi Annang Setiyawan

Redaktur Foto